Krematorija Krematorija Krematorija

Rīga: 20 01 83 33 (Diennakts 00-24)
Rīgas rajons: 29 57 47 45 (Diennakts 00-24)
Vidzeme: 20 88 89 89 (Diennakts 00-24)
Kurzeme: 26 33 59 28 (Diennakts 00-24)

Apbedīšanas nams - Krematorija

Ad resurgendum cum Christo


Ko nozīmē Ad resurgendum cum Christo Latvijā?

Atbilstoši Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošai likumdošanai urnu (kapsulu) ar mirušā pelniem var glabāt kolumbārijā (vieta, kur pēc kremācijas glabā urnas ar mirušo pelniem), var apglabāt kapos, var mirušā pelnus izkaisīt, kā arī rīkoties citādi, ņemot vērā mirušā vai piederīgo izteikto gribu, piemēram, glabāt mājās vai kādā citā mirušajam vai piederīgajiem nozīmīgā vietā.

Katram ir tiesības izvēlēties un izlemt savu apbedīšanas veidu. Kopumā no juridiskā viedokļa nepastāv kavējumi vai aizliegumi, ja aizgājējs izteica gribu vai piederīgie vēlās mirušā pelnus izkaisīt Daugavā, jūrā vai uz zemes, vai otrādi glabāt urnu ar mirušā pelniem mājās. Piemēram, nav nepieciešama speciālā atļauja no vides dienesta mirušā pelnu izkaisīšanas virs jūras, upes vai uz zemes – veicamā darbība ir uzskatāma par cieņpilnas apbedīšanas ceremonijās turpinājumu, kas arīdzan ir ekoloģiski tīra un labvēlīga videi. Jāpiebilst, ka praksē mirušā pelnus pārsvarā glabā kolumbārijā, kā arī apglabā kapos vai izkaisa nozīmīgās vietās. Pastāv arī prakse attiecībā par mirušo pelnu glabāšanu mājās vai pārvēšanu par rotaslietām.

Jautājums par turpmāko rīcību ar mirušā pelniem ir vairāk jautājums par tiesībām uz brīvu izvēli, izlemšanu un tiesībām uz pēdējo gribu, kuru pēc iespējas ir jāīsteno un jārespektē.


Atpakaļ uz Jaunumiem